Filosofi och metod

Speldesign är ett utmärkt sätt att lära sig IT-kunskaper och programmering. Att designa spel kräver logiskt tänkande, kreativitet och artistisk förmåga. Barnen lär sig inte bara använda datorer, utan får också en stabil bas för att förstå varför datorer fungerar som de gör. Samtidigt utvecklar barnen en förmåga att analysera och granska komplexa system, där enskilda komponenter och delar tillsammans bygger upp en funktionell helhet.

Spelverkstaden i klassrummet

Spelverkstaden består av en serie övningar där barn lär sig programmera på ett lekfullt sätt, genom att göra datorspel alldeles själva. Projektet bygger på upplevelsebaserat lärande och koppas till den formella undervisningen. Arbetet integrerar aktuella teman från andra ämnen (t ex matematik, svenska, bild) så att det stöder den övriga undervisningen.

Hur stöder programmering skolarbetet?

  • Utvecklar matematisk förmåga och stärker logiskt tänkande.
  • Djupgående insikt om hur medieteknik fungerar, direkt kontakt med LGR11 inom områdena teknik och samhällskunskap.
  • Programmering och praktisk IT ger viktiga baskunskaper för framtida yrkesutveckling.

Varför spel?

  • De flesta barn har ett stort intresse för spel och är vana att använda datorer just för att spela.
  • Datorspel är också bra exempelprogram med mycket möjlighet för variation inom mediaformat, användargränssnitt och funktion.
  • Ta vara på barnens skapargjädje och fantasi.
  • Spellogik och interaktion går lätt att integrera med olika teman så att programmeringsundervisningen kan kombineras med den övriga undervisningen.

Varför F-3?

  • Bästa förutsättningarna för jämställdhet: barn i åldersgruppen 6-8 har ännu ganska homogena datorvanor.
  • Ge barnen förustättningarna att bli skapare, inte bara användare.
  • Spel som motivation för det övriga skolarbetet.