För skolor

Vill du ge dina elever de bästa förutsättningarna för framtiden? Tycker du att barn skall bli skapare, inte bara konsumener inom digital teknik?

Spelverkstaden hjälper dig som är pedagog i grundskolan. Du vill använda och lära ut aktiva IT-färdigheter i klassrummet men är kanske själv i behov av lite stöd i processen. Vi erbjuder kurser som hjälper dig komma igång, visar dig de rätta verktygen, lär dig hur du använder dem på ett sätt som är anpassat till dig och din klass. Ta vara på dina elevers skapande glädje, även på datorn!

Vårt koncept är enkelt men effektivt: genom att designa och bygga egna spel tränar eleverna problemlösning och logiskt tänkande. Samtidigt utvecklar arbetssättet barnens digitala kompetens och introducerar programmering på åldersenlig nivå. Med att variera tema på timmarna kan du enkelt kombinera Spelverkstaden med olika timplaner och läromål. Ska ni bygga ett rymdspel om planetsystemet? Eller en interaktiv berättelse om Sveriges landskapsdjur? Vi ger dig verktygen – du bestämmer själv hur du vill använda dem!

Prova-på Spelverkstad

Vill du prova på programmering i klassrummet? Boka en Spelverkstad och låt dina elever testa på spelprogrammering. Vi kommer till din skola, vilket innebär att du sparar både tid och resurser på att dagen inte bryter mot rutinerna. Du och dina elever får jobba i en bekant miljö med tillgång till alla de hjälpmedel ni föredrar att använda.

Pris: 2000 SEK / spelverkstad (+ resekostnader, gäller utanför Stockholms län).

I prova-på paketet ingår:

  • 1,5 timmars handledd spelprogrammering i klassrummet.
  • Infopaket “Kom igång med programmering” för utskick till hemmen.
  • Infopaket “Programmering som stöd för skolarbetet” för arbetslaget.

Du behöver:

  • Datorer med internetuppkoppling: 1 dator/2 elever.
  • Ifall bärbara datorer: extern mus för alla datorer.

Annat att tänka på

  • I vår planering utgår vi från att klassläraren är närvarande i klassrummet hela tiden och kan hjälpa eleverna när de arbetar. Inga förkunskaper i programmering behövs, utan du får lära dig i takt med barnen.
  • Spelverkstaden passar elever i alla åldersgrupper, från F-9. Vi anpassar alltid innehållet enligt elevernas förutsättningar.
  • För F-1 sker arbetet alltid i halvklass, från ÅK 2 uppåt arbetar vi i helklass. Om klassen har många elever med speciella behov kan det vara nödvändigt att jobba i halvklass även med äldre åldersgrupper.

För bokning, anmäl intresse till <info@spelverkstaden.se> så kontaktar vi dig om passliga tider och upplägg.

Personalutbildning

Är du intresserad av att själv börja programmera med dina elever? Spelverkstaden kan erbjuda dig den kompetensutveckling du behöver för att utnyttja spelprogrammering i din undervisning samtidigt som du lär dina elever framtidens språk!

Är du huvudman och vill erbjuda din personal en möjlighet att utvecklas professionellt? Vill du utveckla er skolas IT-strategi? Spelverkstaden erbjuder en långiktig strategi som svarar på aktuella behov i det digitala samhället.

Vi erbjuder skräddarsydda kurspaket i programmeringsdidaktik, samt projektbaserade lösningar för målstyrd kompetensutveckling. Förutom föreläsningar kompletterar vi alltid våra kurser med en rejäl dos praktisk handledning där vi tillsammans med pedagogen organiserar en spelverkstad för eleverna i klassrummet. Detta garanterar att pedagogerna får en chans att skapa klassrumsrutiner kring programmering redan under kursens gång. En av de många fördelarna med dethär arbetssättet  är att satsningen genast konkretiseras i praktiken, då eleverna börjar programmera redan medan kursen pågår.

Vi hjälper er forma framtidens skola! Gör en intresseanmälan på <info@spelverkstaden.se> så kontaktar vi skolan för vidare diskussion!