Finska minister Kiuru: programmering in i den nya läroplanen

Finlands Undervisnings- och kulturminister Krista Kiuru (SDP) uttalade sig nyligen i Turun sanomat om arbetet som pågår för att uppdatera läroplanen. Den nya läroplanen skall vara klar till slutet av 2014, och träder i kraft inför höstterminen 2016 i Finland.

Enligt Kiuru kommer en av de centrala uppdateringarna att fokusera på medie och informationsteknik. Här skall planen stärka den digitala kunskapen inom fyra områden, varav ett är kunskaper för skapande och egen produktion. Alltså programmering. Låter jättebra, tycker vi på Spelverkstaden!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>