Vad säger PISA?

Den 3 december presenterades resultaten från den internationella PISA-undersökningen som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsning och naturvetenskap. Den 11 december gav forskarna en fördjupad bild av undersökningen vid ett seminarium i Stockholm.

Film från seminariet kan ses här:
Vad säger PISA-resultaten

Forskarna som är ansvariga för matematik och läsning kommer från Stockholms universitet och de som är ansvariga för naturvetenskap kommer från Mittuniversitetet. Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör, inleder seminariet.

Några plock ur resultaten:

 • Sverige har den sämsta utvecklingen inom OECD länder. Resultatet från PISA stöder tidigare signaler men tyder på ett brant fall i kunskapsnivåer.
 • Försämringen är ämnesövergripande, trenden är negativ för såväl flickor som pojkar och olika demografiska faktorer (såsom utländsk bakgrund) kan inte förklara utvecklingen. Dessa faktorer tyder på ett systemiskt fel i skolan.
 • Stor mellanskolvarians i resultaten.

 

Matematik

 • I matematik ligger 25% av eleverna under en “basnivå” för matematik som anses behövlig för att man skall klara sig i samhället
 • Både låg- och högpresterande elever ligger långt under OECD snitt i matematik.
  Elever är speciellt dåliga på:

  • Innehåll: förändring och samband (funktioner, algebra), rum och form (geometri, mätning)
  • Process: Använda matematiska begrepp, fakta, procedurer och resonemang
  • När elever skall beskriva vilken sorts matematik de har mött i skolan uppger de en minimal kontakt med formaliserad matematik.
 • Faktorer med stark positiv anknytning till bättre matematikresultat:
  Attityder, motivation, uthållighet, förmåga att lösa problem, självvärdering