Spelverkstaden

Spelverkstaden handlar om olika sätt att lära barn programmering, men också att använda programmering för att lära sig ännu mer. Våra metoder använder intresset för spel för att lära barnen grunderna i programmering på ett lekfullt och motiverande sätt. Samtidigt utvecklar barnen en analytisk och kritisk förmåga att förstå hur datorspel fungerar, vilket ökar deras allmänna medie- och informationskunnighet. Genom att själv designa spel får barnen egen erfarenhet av att producera spelinnehåll, samt lär sig hur man genom att programmera utformar regler som styr hur och vad man gör i spelet. Barnen utvecklar en förmåga att kritiskt reflektera över innehåll de möter i olika digitala medier, lär sig analysera hur olika interaktiva system är uppbyggda, vilka komponenter de består av och varför de fungerar som de gör. Erfarenheten av att designa och skapa spel erbjuder en bas för reflektioner omkring mediekunnighet med stark återkoppling i barnens egna upplevelser och erfarenheter.

Spelverkstaden utbildar och informerar om hur man programmerar med barn. Vi erbjuder stöd till pedagoger och vuxna som vill arbeta med aktiva IT-kunskaper i skolan eller andra organisationer. Vi arrangerar också roliga och lärorika spelverkstäder där barn lär sig programmera och designa egna spel.

Spelverkstaden är oberoende av andra utvecklare och säljer inga egna appar eller program.